Search
  • Svedectvá

S mojím terajším mužom museli mať anjeli mozole na krídlach

Updated: Jun 18, 2020

Paťa je už 15 rokov v šťastnom vzťahu, no kedysi si vytrpela svoje.Bývalá moderátorka populárnej detskej relácie nám kedysi spríjemňovala nedeľné dopoludnia. Jej osobný život až tak veselý nebol, pretože Paťu týral manžel - alkoholik. Vypočujte si jej emotívnu výpoveď, ktorá je súčasťou projektu Svedectvá. Patine slová končia plačom, ale aj veľmi inšpiratívnym posolstvom. „Na tomto svete sme samé za seba. Nesmieme dovoliť, aby nás niekto zošrotoval.“
Recent Posts

See All

Len vy rozhodujete o tom, či chcete zverejniť svoju identitu a meno, a čo všetko o svojom živote poviete. Sme tu preto, aby sme vám poskytli pomoc a podporu. Na vás je aj rozhodnutie, či chcete svoj príbeh napísať, natočiť na video, alebo o ňom len porozprávať. 

Chcete sa podeliť o svoj príbeh? 

Projekt zastrešuje mimovládna organizácia Aliancia žien - Cesta späť, ktorá je dcérskou organizáciou Aliancie žien Slovenska. Pri vzniku oboch organizácií stála vízia, že raz budeme žiť vo svete, kde sú muži a ženy rovnocenní. Našou hlavnou prioritou je od začiatku zastavenie násilia na ženách a deťoch. Za 24 rokov máme za sebou kopu úspešných kampaní, ale najmä množstvo príbehov, ktoré sa skončili dobre. Niektoré z nich si môžete prečítať na tejto stránke.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Aliancia žien - Cesta späť.

AZ-15.png

Aliancia žien - Cesta späť , IČO:30857716, zapísanej v Evidencii občianskych združení na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-25333

© 2020 I Proudly created with ♡  by Slovak & Friends