Search
  • Svedectvá

BEZMOCNOSŤ

Toto netypické svedectvo nám poslala Denisa. O autorke veľa nevieme, no vo svojej básni vyjadrila pocity dieťaťa, ktoré je každodenným svedkom partnerského násilia.

Ešte keď si bola dieťa

život zvláštne sny Ti dal,

dni tmavé sa prikrádali

kúsok z Teba si vždy bral.

Často potichu v kúte sedíš

načúvaš plaču od vedľa,

myseľ sa snaží odletieť v diali

och, keby som zabudla.

Padáš do hlbín v duši

nepokoj skrýva sa v tieňoch,

len málo kto o tom tuší,

že smútok v dome prevláda.

Ráno zbadáš mamu smutnú

do modra oko sfarbené,

spoznáš nenávisť ukrutnú

z vnútra hnev vyviera.

No bezmocná si niečo spraviť

radšej utekáš do noci,

v srdci vieru si nosíš

snáď dočkáte sa pomoci.

Denisa

Len vy rozhodujete o tom, či chcete zverejniť svoju identitu a meno, a čo všetko o svojom živote poviete. Sme tu preto, aby sme vám poskytli pomoc a podporu. Na vás je aj rozhodnutie, či chcete svoj príbeh napísať, natočiť na video, alebo o ňom len porozprávať. 

Chcete sa podeliť o svoj príbeh? 

Projekt zastrešuje mimovládna organizácia Aliancia žien - Cesta späť, ktorá je dcérskou organizáciou Aliancie žien Slovenska. Pri vzniku oboch organizácií stála vízia, že raz budeme žiť vo svete, kde sú muži a ženy rovnocenní. Našou hlavnou prioritou je od začiatku zastavenie násilia na ženách a deťoch. Za 24 rokov máme za sebou kopu úspešných kampaní, ale najmä množstvo príbehov, ktoré sa skončili dobre. Niektoré z nich si môžete prečítať na tejto stránke.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Aliancia žien - Cesta späť.

AZ-15.png

Aliancia žien - Cesta späť , IČO:30857716, zapísanej v Evidencii občianskych združení na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-25333

© 2020 I Proudly created with ♡  by Slovak & Friends