Search
  • Svedectvá

Odvahu riešiť situáciu som nabrala až po 33 rokoch ponižovania
Vydávala som sa z lásky. Bol rozvedený, čo mi nevadilo, pretože vinu za rozpad prvého manželstva pripisoval svojej exmanželke. Varovať ma malo už len to, že neplatil výživné na svoju dcéru. Po sobáši som celé dlžné výživné uhradila zo svojich peňazí. Vtedy sedemročnú dcérku som prijala do našej domácnosti, pretože jej biologická matka spáchala samovraždu.


Naše manželstvo trvalo 33 rokov. Manžel ma týral psychicky, fyzicky, sociálne, ekonomicky a sexuálne. Takmer 10 rokov som prežila v pivnici, kam ma neustále vyháňal a kde som sa pred ním skrývala. Okrem pravidelných fyzických útokov ma urážal, ponižoval, vulgárne mi nadával a vyhrážal sa. Najspokojnejší bol, keď som pred ním behala s handrou, upratovala a na slovo plnila všetky jeho požiadavky. Len takto som bola pre neho príkladnou manželkou. Ak bol nespokojný, mala som pred ním pocity viny.


Zakazoval mi slobodne sa pohybovať po byte.

Vyústilo to do toho, že som nemohla chodiť do kuchyne. V dôsledku toho som schudla na váhu 45 kg. Nemohla som chodiť na WC, potrebu som musela vykonávať vo svojej izbe.


Pracovala som ako majsterka - šička a moja práca pre mňa znamenala útočisko z dennodenného ponižovania a bitiek. Aj keď som mala zranenia, v práci som maródovala čo najmenej, aby som mala peniaze na starostlivosť o dcéru a syna, ktorý sa nám narodil. Manžel vystriedal 25 zamestnaní. Peniaze míňal na alkohol, gamblerstvo a na svoje záľuby.


Odvahu riešiť situáciu som nabrala až po 33 rokoch ponižovania. Na manžela som podala trestné oznámenie a postupne som sa pustila aj do ostatných súdnych konaní. Tie trvali 4 roky. Pre mňa to bolo obdobie, keď som sa musela opakovane vracať do minulosti, rozprávať o najhorších rokoch môjho života a opakovane sa konfrontovať s manželom na súde.


Dnes som konečne šťastná.

Podarilo sa mi rozviesť a žijem v byte, ktorý je v mojom výlučnom vlastníctve. Vďaka pomoci mojej rodiny, psychologickej podpory, pomoci Krízového centra MyMamy a svojmu odhodlaniu sa dnes teším z radostí každodenného života. Venujem sa svojim dvom vnúčikom a radosť mi prináša aj výroba remeselných textilných produktov, ktoré ponúkam na predaj v rámci rôznych jarmokov a trhov. A môj odkaz pre ženy v podobnej situácii? Nevzdávajte sa a bojujte. Aj keď je to veľmi ťažké, za šťastný a pokojný život bez násilia to určite stojí.

Recent Posts

See All

Len vy rozhodujete o tom, či chcete zverejniť svoju identitu a meno, a čo všetko o svojom živote poviete. Sme tu preto, aby sme vám poskytli pomoc a podporu. Na vás je aj rozhodnutie, či chcete svoj príbeh napísať, natočiť na video, alebo o ňom len porozprávať. 

Chcete sa podeliť o svoj príbeh? 

Projekt zastrešuje mimovládna organizácia Aliancia žien - Cesta späť, ktorá je dcérskou organizáciou Aliancie žien Slovenska. Pri vzniku oboch organizácií stála vízia, že raz budeme žiť vo svete, kde sú muži a ženy rovnocenní. Našou hlavnou prioritou je od začiatku zastavenie násilia na ženách a deťoch. Za 24 rokov máme za sebou kopu úspešných kampaní, ale najmä množstvo príbehov, ktoré sa skončili dobre. Niektoré z nich si môžete prečítať na tejto stránke.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Aliancia žien - Cesta späť.

AZ-15.png

Aliancia žien - Cesta späť , IČO:30857716, zapísanej v Evidencii občianskych združení na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-25333

© 2020 I Proudly created with ♡  by Slovak & Friends