top of page
Search
  • Writer's pictureSvedectvá

Svedectvo o násilí na ženách

Updated: Dec 16, 2021

Môže sa to stať v odľahlom parku alebo na parkovisku, ale miesto činu bude pravdepodobne niekde úplne inde. Tam, kde sa väčšina z nás cíti bezpečne.Násilie páchané na ženách sa najčastejšie odohráva v kulisách domáceho prostredia, pričom násilníkom je samotný partner ženy. Na Slovensku zažila fyzické násilie každá tretia žena. Až jedna štvrtina žien bola obeťou násilia zo strany vlastného partnera.

Násilie nemá len podobu faciek, kopancov alebo sexuálnych útokov. Násilník využíva aj ďalšie taktiky, ktoré sú pre vonkajšieho pozorovateľa neviditeľné. Psychické násilie, manipuláciu, vydieranie, zastrašovanie a izoláciu ženy od rodiny, známych a okolia.

Ide o zdĺhavé príbehy, pretože väčšina žien zažívajúcich násilie o svojej situácii mlčí. Ženy sa obávajú pomsty násilníka, ktorý by mohol ublížiť nielen im, ale aj ich deťom alebo rodičom. Hanbia sa za to, čo sa deje za dverami bytu, často za to dokonca vinia samy seba. Navyše, ak sa žena rozhodne o svojej situácii prehovoriť, ostatní jej príbeh zvyknú zľahčovať, prípadne mu vôbec neveria. Mnohé ženy sú od násilníka finančne a ekonomicky závislé z dôvodu starostlivosti o deti a rodinu.


Je dobré, aby ženy zažívajúce násilie v akejkoľvek forme prelomili mlčanie. Môžu sa obrátiť na blízku osobu, na poradenské a krízové centrá pre ženy a ich deti, ale aj na políciu. Cesta von je možná. Na tomto mieste zverejňujeme pozitívne svedectvá reálnych žien, zapojených do tohto projektu.


Všetky z nich sú hrdinky, ktoré ešte nedávno zažívali násilie od intímneho partnera. Napriek svojim traumám sa nezlomili, a aj keď to nebolo ľahké, násilníka dokázali opustiť. Dnes prežívajú so svojimi deťmi úplne bežný, každodenný príbeh bez utrpenia, strachu a mrazivých zápletiek.


Projekt Svedectvá nie je len on-line zbierka ich príbehov. Cieľom je inšpirovať ženy, ktoré prežívajú niečo podobné. Ukázať im, že so svojimi problémami nie sú samy. Vydať posolstvo, že aj ťaživé príbehy môžu mať šťastné konce.

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page