Search
  • Svedectvá

Svedectvo o násilí na ženách

Updated: Jun 18, 2020

Môže sa to stať v odľahlom parku alebo na parkovisku, ale miesto činu bude pravdepodobne niekde úplne inde. Tam, kde sa väčšina z nás cíti bezpečne.Násilie páchané na ženách sa najčastejšie odohráva v kulisách domáceho prostredia, pričom násilníkom je samotný partner ženy. Na Slovensku zažila fyzické násilie každá tretia žena. Až jedna štvrtina žien bola obeťou násilia zo strany vlastného partnera.

Násilie nemá len podobu faciek, kopancov alebo sexuálnych útokov. Násilník využíva aj ďalšie taktiky, ktoré sú pre vonkajšieho pozorovateľa neviditeľné. Psychické násilie, manipuláciu, vydieranie, zastrašovanie a izoláciu ženy od rodiny, známych a okolia.

Ide o zdĺhavé príbehy, pretože väčšina žien zažívajúcich násilie o svojej situácii mlčí. Ženy sa obávajú pomsty násilníka, ktorý by mohol ublížiť nielen im, ale aj ich deťom alebo rodičom. Hanbia sa za to, čo sa deje za dverami bytu, často za to dokonca vinia samy seba. Navyše, ak sa žena rozhodne o svojej situácii prehovoriť, ostatní jej príbeh zvyknú zľahčovať, prípadne mu vôbec neveria. Mnohé ženy sú od násilníka finančne a ekonomicky závislé z dôvodu starostlivosti o deti a rodinu.


Je dobré, aby ženy zažívajúce násilie v akejkoľvek forme prelomili mlčanie. Môžu sa obrátiť na blízku osobu, na poradenské a krízové centrá pre ženy a ich deti, ale aj na políciu. Cesta von je možná. Na tomto mieste zverejňujeme pozitívne svedectvá reálnych žien, zapojených do tohto projektu.


Všetky z nich sú hrdinky, ktoré ešte nedávno zažívali násilie od intímneho partnera. Napriek svojim traumám sa nezlomili, a aj keď to nebolo ľahké, násilníka dokázali opustiť. Dnes prežívajú so svojimi deťmi úplne bežný, každodenný príbeh bez utrpenia, strachu a mrazivých zápletiek.


Projekt Svedectvá nie je len on-line zbierka ich príbehov. Cieľom je inšpirovať ženy, ktoré prežívajú niečo podobné. Ukázať im, že so svojimi problémami nie sú samy. Vydať posolstvo, že aj ťaživé príbehy môžu mať šťastné konce.

Recent Posts

See All

Len vy rozhodujete o tom, či chcete zverejniť svoju identitu a meno, a čo všetko o svojom živote poviete. Sme tu preto, aby sme vám poskytli pomoc a podporu. Na vás je aj rozhodnutie, či chcete svoj príbeh napísať, natočiť na video, alebo o ňom len porozprávať. 

Chcete sa podeliť o svoj príbeh? 

Projekt zastrešuje mimovládna organizácia Aliancia žien - Cesta späť, ktorá je dcérskou organizáciou Aliancie žien Slovenska. Pri vzniku oboch organizácií stála vízia, že raz budeme žiť vo svete, kde sú muži a ženy rovnocenní. Našou hlavnou prioritou je od začiatku zastavenie násilia na ženách a deťoch. Za 24 rokov máme za sebou kopu úspešných kampaní, ale najmä množstvo príbehov, ktoré sa skončili dobre. Niektoré z nich si môžete prečítať na tejto stránke.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Aliancia žien - Cesta späť.

AZ-15.png

Aliancia žien - Cesta späť , IČO:30857716, zapísanej v Evidencii občianskych združení na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-25333

© 2020 I Proudly created with ♡  by Slovak & Friends