NIE STE V TOM SAMY

Zažívate násilie zo strany intímneho partnera, bývalého partnera a neviete, ako ďalej? Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom on-line formulára. Ak ste si zvolili druhú možnosť, nezabudnite uviesť spôsob, ako sa vám môžeme spätne ozvať, prípadne aj vhodný čas.

0903 519 550

Krízová non-stop linka

Poradenské centrum v Trenčíne

Poradenské centrum v Trnave

Nemôžete volať?

Napíšte nám

Ak potrebujete pomoc, volajte na +421 903 519 550 alebo napíšte na pomoc@alianciazien.sk

Pre prípadnú spoluprácu alebo viac informácií nás kontaktujte na alianciazien@alianciazien.sk

Len vy rozhodujete o tom, či chcete zverejniť svoju identitu a meno, a čo všetko o svojom živote poviete. Sme tu preto, aby sme vám poskytli pomoc a podporu. Na vás je aj rozhodnutie, či chcete svoj príbeh napísať, natočiť na video, alebo o ňom len porozprávať. 

Chcete sa podeliť o svoj príbeh? 

Projekt zastrešuje mimovládna organizácia Aliancia žien - Cesta späť, ktorá je dcérskou organizáciou Aliancie žien Slovenska. Pri vzniku oboch organizácií stála vízia, že raz budeme žiť vo svete, kde sú muži a ženy rovnocenní. Našou hlavnou prioritou je od začiatku zastavenie násilia na ženách a deťoch. Za 24 rokov máme za sebou kopu úspešných kampaní, ale najmä množstvo príbehov, ktoré sa skončili dobre. Niektoré z nich si môžete prečítať na tejto stránke.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Aliancia žien - Cesta späť.

AZ-15.png

Aliancia žien - Cesta späť , IČO:30857716, zapísanej v Evidencii občianskych združení na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-25333

© 2020 I Proudly created with ♡  by Slovak & Friends