16 dní aktivizmu

so Simonou

Projekt Svedectvá je hlavne o násilí zo strany partnerov, no veľmi častou obeťou sú aj deti. Svoje o tom vie aj známa stand-up komička Simona Salátová. Jej otec týral nielen ju, ale aj jej mamu. Simona je dnes tvárou kampane AVON proti domácemu násiliu, ktorá vznikla pri príležitosti 16 dní aktivizmu. Prinášame druhé video z kampane, v ktorom Simona spomína, čo zažívala pred 15 rokmi.

Zverejňujeme so súhlasom Simony Salátovej a značky AVON.

Online beseda o problematike partnerského násilia

Konferencia k 16 dňom aktivizmu

Len vy rozhodujete o tom, či chcete zverejniť svoju identitu a meno, a čo všetko o svojom živote poviete. Sme tu preto, aby sme vám poskytli pomoc a podporu. Na vás je aj rozhodnutie, či chcete svoj príbeh napísať, natočiť na video, alebo o ňom len porozprávať. 

Chcete sa podeliť o svoj príbeh? 

Projekt zastrešuje mimovládna organizácia Aliancia žien - Cesta späť, ktorá je dcérskou organizáciou Aliancie žien Slovenska. Pri vzniku oboch organizácií stála vízia, že raz budeme žiť vo svete, kde sú muži a ženy rovnocenní. Našou hlavnou prioritou je od začiatku zastavenie násilia na ženách a deťoch. Za 24 rokov máme za sebou kopu úspešných kampaní, ale najmä množstvo príbehov, ktoré sa skončili dobre. Niektoré z nich si môžete prečítať na tejto stránke.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Aliancia žien - Cesta späť.

AZ-15.png

Aliancia žien - Cesta späť , IČO:30857716, zapísanej v Evidencii občianskych združení na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-25333

© 2020 I Proudly created with ♡  by Slovak & Friends